O istorie etnopolitică a Basarabiei

Publication type: Book "O istorie etnopolitică a Basarabiei" - Premiul "Cartea de top" al Salonului Internațional de Carte de la Chișinău, 2003 și Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună carte de istorie din 2002. O Istorie sinceră a minciunii Avem în față o lucrare ce urmărește evoluția socio-istorică a Basarabiei din 1812 pînă în zilele noastre,...
01 Dec 2002. | 0 comentarii | 702 votes
© 2019 Iulian Fruntaşu
Preluarea și publicarea materialelor apărute pe acest blog, inclusiv a cărților,
este permisă fără restricții, cu referințele necesare.
Design by Amigo LOGO