St. Bosnia Blues

Publication type: Book La şcoală, apoi la facultate am trecut, aşa cum te obliga programa din perioada sovietică, tema „Marelui război pentru apărarea patriei”, redată, în special, de poeţii participanţi la conflagraţie. Nu-mi amintesc nimic din Petrea Darienco sau Fiodor Ponomari sau alţii, nici măcar cu titlu de anecdotă. Nu cred că mai poate fi readusă la...
01 Mar 2006. | 0 comentarii | 620 votes
© 2018 Iulian Fruntaşu
Preluarea și publicarea materialelor apărute pe acest blog, inclusiv a cărților,
este permisă fără restricții, cu referințele necesare.
Design by Amigo LOGO