St. Bosnia Blues

Publication type: Book La şcoală, apoi la facultate am trecut, aşa cum te obliga programa din perioada sovietică, tema „Marelui război pentru apărarea patriei”, redată, în special, de poeţii participanţi la conflagraţie. Nu-mi amintesc nimic din Petrea Darienco sau Fiodor Ponomari sau alţii, nici măcar cu titlu de anecdotă. Nu cred că mai poate fi readusă la...
01 Mar 2006. | 0 comentarii | 620 votes

O istorie etnopolitică a Basarabiei

Publication type: Book "O istorie etnopolitică a Basarabiei" - Premiul "Cartea de top" al Salonului Internațional de Carte de la Chișinău, 2003 și Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună carte de istorie din 2002. O Istorie sinceră a minciunii Avem în față o lucrare ce urmărește evoluția socio-istorică a Basarabiei din 1812 pînă în zilele noastre,...
01 Dec 2002. | 0 comentarii | 638 votes

God's Ear

Publication type:  Book Fruntaș(u) fără frontiere
01 Dec 1998. | 0 comentarii | 652 votes
© 2018 Iulian Fruntaşu
Preluarea și publicarea materialelor apărute pe acest blog, inclusiv a cărților,
este permisă fără restricții, cu referințele necesare.
Design by Amigo LOGO