Interviu "Mintea umană este oportunistă"

Publication type:  Press article Un interviu in cadrul clubului "Cronos" pentru ziarul "Timpul". Un interviu moderat de Sorina Ștefârță cu participarea: Gheorghe budeanu, Alina Anghel, Alina Țurcanu, Tatiana Coral, Valentina Basiul, Natalia Hadîrcă, Silvia Bogdănaș și Nicolae Roibu
07 Apr 2006. | 0 comentarii | 565 votes
© 2019 Iulian Fruntaşu
Preluarea și publicarea materialelor apărute pe acest blog, inclusiv a cărților,
este permisă fără restricții, cu referințele necesare.
Design by Amigo LOGO