Nu este necesara o alta extindere inainte ca Politica Externa si de Securitate Comuna sa devina mai eficienta

Sir David Logan, Director al Centrului de Studii Diplomatice si de Securitate la Universitatea din Birmingam. Functii detinute: Fost Ambasador al Marii Britanii in Turcia (1997-2001), Asistent Subsecretar de Stat pentru Afaceri Central si Est Europene, asistent Subsecretar de Stat pentru politica militara (1994-1995), adjunct al Misiunilor Diplomatice britanice la Moscova (1989-1992)...
29 Jun 2006. | 0 comentarii | 533 votes
© 2019 Iulian Fruntaşu
Preluarea și publicarea materialelor apărute pe acest blog, inclusiv a cărților,
este permisă fără restricții, cu referințele necesare.
Design by Amigo LOGO